Jak

Jak zaliczyć test skoku w dal z miejsca

Jak zaliczyć test skoku w dal z miejsca

Test skoku w dal z miejsca jest miarą mocy. Jest to przydatny test w wielu dyscyplinach sportowych.

Po rozłożeniu taśmy mierniczej wzdłuż podłogi. Poinstruuj uczestnika, aby stanął za linią.

Aby nabrać rozpędu, uczestnik powinien machać rękami za sobą i ugiąć kolana… Mogą to zrobić maksymalnie 3 razy.

Przy trzecim zamachu (lub wcześniej, jeśli wolą), uczestnik powinien skoczyć do przodu.

Po wylądowaniu uczestnik musi pozostać nieruchomo, jak to możliwe (tj. Nie ruszać się)

Asystent dokona pomiaru od pięty tylnej stopy lądowania. Średnia z trzech skoków jest wynikiem zapisanym na karcie oceny.

Możesz teraz porównać swój wynik z normatywnymi tabelami danych.


Obejrzyj wideo: Kto skacze najwyżej? RONALDO CHALLENGE (Wrzesień 2021).