Jak

Jak wykonać test kwasu mlekowego 5x25m

Jak wykonać test kwasu mlekowego 5x25m

Powinieneś wykonać ten test trzy razy (z 2-minutową przerwą między biegami). Krótki czas (55 s lub mniej) wskazywałby na dobrze rozwinięty układ kwasu mlekowego.

Jeśli przerwy między kolejnymi biegami są bliskie, możesz zinterpretować, że system energetyczny kwasu mlekowego jest dobrze rozwinięty, podobnie jak zdolność organizmu do radzenia sobie z kwasem mlekowym.


Obejrzyj wideo: GALVET kwas mlekowy (Grudzień 2021).